Myynti – usein väärin ymmärretty sana

Liian usein sanasta myynti tulee mieleen häiritsevä myyjä, joka ei jätä asiakasta rauhaan. Mielikuvana esiin saattaa nousta ovikelloa soittava höynäyttäjä, joka tarjoaa sellaista, mitä asiakas ei halua. Väärään aikaan ja väärässä paikassa. Tämä ei ole arvoa luovaa modernia myyntiä. Tämä on menneen ajan myyntiä ja asiakkaan häiritsemistä.

Mitä moderni myynti on?

Modernissa myynnissä kaiken keskiössä on asiakas. Modernissa myynnissä perimmäisenä tavoitteena on asiakkaan auttaminen ja arvon myyminen. Asiakkaan aika on kallisarvoista, ja jokainen ostaja ansaitsee laadukasta myyntityötä ja lisäarvon luontia ensikohtaamisesta lähtien. Tämän päivän modernin myyjän tehtävänä on auttaa asiakasta kaikin tavoin. Modernissa myynnissä myyjä on asiantuntija, joka kuuntelee asiakasta ja pyrkii tarjoamaan hänelle aina parhaan arvoa tuovan ratkaisun.

 

Lisätietoa aiheesta:

Lue blogi miten modernissa myynnissä siirrytään minähyväisestä asiakashyväiseksi myyjäksi.

Mennen ajan myynti vs Moderni myynti

Modernin myynnin kehittäminen

Millä askeleilla modernissa myynnissä luodaan menestystarinoita?

Ensimmäinen askel on ASIAKASYMMÄRRYS. Miten hyvin olet määritellyt ideaaliasiakaskohderyhmäsi? Miten hyvin tunnet asiakkaasi tarpeet ja haasteet arjessa ja liiketoiminnassa? Modernissa myynnissä menestymisen lähtökohta on asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen ja myyntiprosessin kytkeminen osaksi sitä.

Tutkimusten mukaan asiakas saattaa tehdä jopa 95 % ostopäätöksestään verkossa, toimialasta riippuen. Siksi modernissa myynnissä ei markkinointia voi erottaa myynnistä. Ne kulkevat hyvin vahvasti käsi kädessä. Ostamista tukevilla sisällöillä ja erilaisilla teknologioilla on yhtä suuri merkitys modernissa myynnissä, kuin asiakkaan kanssa käytävällä dialogilla.

Tavoitteena ei pidä olla omahyväinen kaupan klousaaminen, vaan asiakkaan auttaminen päätöksenteossa ostoprosessin eri vaiheissa. Siten tärkeämpää onkin ymmärtää asiakkaan ostoprosessi ja skaalata oma myyntitekeminen tukemaan sitä, eikä toisinpäin.

Toinen askel asiakkaan kanssa on KUMPPANUUDEN RAKENTAMINEN. Modernissa myynnissä ei voi aidosti menestyä, jos taktiikaksi asettaa diilin ennen suhteen luomista oli sitten kyseessä uusasiakashankinta tai olemassa oleva asiakkuus. Ensin tulee aina rakentaa luottamus ja suhde asiakkaaseen, eikä keskittyä pelkästään kertakaupan klousaamiseen. Kun tämän myynnin arvomaailman ottaa kantavaksi voimaksi, alkaa saada tuloksia, jotka kannattelevat pitkälle tulevaisuuteen. Moderni myyjä saa asiakkaan kokemaan myynnin aidosti palveluksena!

Kolmas askel on KONSEPTIT JA SYSTEMATIIKKA. Myynti on aina tiettyyn pisteeseen asti yksilölaji. Menestyvissä yrityksissä modernin myynnin ympärille kuitenkin luodaan yhteisiä toimintamalleja, joita kehitetään tulosten pohjalta jatkuvasti eteenpäin. Näillä modernin myynnin konsepteilla ja toimintamalleilla varmistetaan, että kaikkien myynnin avainhenkilöiden suorituskyky on huippuluokkaa, eikä tulos ole riippuvainen vain muutamasta avainhenkilöstä.

Parhaimmillaan myyntikonseptit ovat kuin taulun kehys, johon jokainen myynnin avainhenkilö voi piirtää omannäköisensä teoksen. Toimintamalleihin otetaan osaksi myynnin parhaat käytännöt ja toimintatavat, jotka todistetusti ovat aikaansaaneet huipputuloksia – ja niistä luodaan myynnin pelikirja.

Parhaimmillaan näissä konsepteissa huomioidaan koko asiakkaan ostopolku, eli kehitetään yhteisesti käytössä olevat konseptit ja toimintamallit markkinoinnille, myynnille ja asiakassuhteen syventämiselle. Modernissa myynnissä parhaat konseptit ja toimintamallit rakennetaan niin, että markkinointi, myynti ja teknologiat tekevät saumatonta yhteistyötä, palvellen ja asiakkaalle arvoa luoden!

Modernissa myynnissä menestymiseksi kaiken tekemisen ja kehittämisen keskiössä on aina asiakas.

 

Lisätietoa aiheesta:

Katso videotallenne moderniksi myyjäksi kehittymisestä.

Lue blogi asiantuntijana myymisestä.

Lue blogi hukkaatko sinä asiakkaan aikaa?

Näyttökuva 2024-1-24 kello 6.34.51

Modernin myynnin systeemi X

Myynnissä menestyminen on usein moniulotteista. Siinä pitää huomioida yrityksen sisäiset rakenteet ja toimintaympäristö, sekä samalla asiakasrajapinnassa tapahtuva, arvoa luova myyntiprosessi.

Modernin myynnin kehittämistä helpottamaan Kenner Company on konseptoinut ja luonut Modernin myynnin systeemi X:n.

Systeemi X on rakennettu yli 20 vuoden ja yli tuhannen yrityksen kehittämiskokemuksella. Malliin on sisällytetty kaikki modernin myynnin osa-alueet, jotka tulee huomioida rakennettaessa yrityksestä aitoa menestystarinaa.

Systeemi X by Kenner Company pitää sisällään neljä modernin myynnin kehittämistasoa:

Taso 1: Ylivoimainen asiakasymmärrys

Menestyvät yritykset tietävät asiakkaan toimintaympäristöstä lähes kaiken. He ymmärtävät asiakkaan haasteet, kilpailukentän ja strategian. He auttavat omilla ratkaisuilla asiakasta menestymään ja tuovat sitä kautta yhteistyöhön asiakkaalle aidosti arvoa.

Taso 2: Saumaton arvoketju

Menestyvät yritykset ymmärtävät, ettei myynnin tulos ja kasvu ole pelkästään riippuvainen myyjistä. Kaikkien tehtävänä on myydä. Menestyvät yritykset kehittävät toimintamalleja asiakkaalle arvoketjuna, missä yhdistyvät markkinointi, myynti, asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen.

Taso 3: Mahdollistava johtaminen ja kulttuuri

Modernissa myynnissä onnistumiseksi keskeistä ei ole pelkästään se, että onnistutaan asiakasrajapinnassa. Yhtä tärkeää on se mitä tapahtuu yrityksen sisällä ja työyhteisössä. Johtamisjärjestelmästä, johtamisesta ja kulttuurista pitää tehdä aidosti mahdollistava, jotta asetettu strategia ja tavoitteet pystytään yhdessä saavuttamaan.

Taso 4: Tekoäly ja teknologiat osana prosesseja

Menestyvät yritykset eivät näe teknologiaa ja tekoälyä uhkana vaan mahdollisuutena. He osaavat hyödyntää olemassa olevaa dataa ja samalla integroida teknologiat ja tekoälyn aidosti osaksi prosessejaan, jotka tuottavat sekä sisäisesti että asiakkaalle todellista arvoa.

X ei koskaan ole valmis vaan sitä pitää jatkuvasti kehittää toimintaympäristö ja strategia huomioiden.

X luo modernille myynnille upean tiekartan, mitä osa-alueita huomioida suhteessa omaan strategiaan ja kasvutavoitteisiin. Kaikkea ei tarvitse kehittää kerrallaan. Olennaisempaa X:ssä on kriittisempien osa-alueiden tunnistaminen, vahvistaminen ja kehittäminen menestystarinan aikaansaamiseksi.

Ole yhteydessä, niin kerron mielelläni X:stä lisää ja keskustellaan yrityksesi modernin myynnin systeemistä ja sen kehittämisestä strategia ja kasvutavoitteet huomioiden.

Kaipaatko apua myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.

Kaipaatko apua myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.