Myynnin kehittäminen.
Asiakas keskiössä.

Muutama sana
myynnin kehittämisestä.

Myynti - väärin ymmärretty sana

Liian usein sanasta myynti tulee mieleen häiritsevä myyjä, joka ei jätä asiakasta rauhaan. Mielikuvana esiin saattaa nousta ovikelloa soittava höynäyttäjä, joka tarjoaa sellaista, mitä asiakas ei halua. Väärään aikaan ja väärässä paikassa. Tämä ei ole myyntiä. Tämä on häiritsemistä.

Miten sana myynti tulisi ymmärtää?

Myynti tulisikin automaattisesti ymmärtää asiakkaan auttamisena. Se on myynnin perimmäinen tarkoitus ja luonne. Asiakkaan aika on kallisarvoista, ja jokainen ostaja ansaitsee laadukasta myyntityötä ja lisäarvon luontia ensikohtaamisesta alkaen. Tämän päivän modernin myyjän tehtävänä on auttaa asiakasta kaikin tavoin. Hän kuuntelee, kartoittaa ja tarjoaa asiakkaalle juuri sen ratkaisun mitä asiakas kaipaa. Oikealla hetkellä, oikeassa paikassa. Hän myös myöntää, kun ei osaa tai pysty asiakasta auttamaan.

Millä strategialla nykypäivän myynnissä menestyy?

Ensimmäinen askel on ASIAKASYMMÄRRYS. Miten hyvin tunnet asiakkaasi? Entä asiakkaan aidot tarpeet ja haasteet arjessa? Tämän päivän myynnissä menestyminen on ensisijaisesti asiakkaan ostoprosessin ymmärtämistä ja myynnin kytkemistä osaksi sitä. Tavoitteena ei pidä olla omahyväinen kaupan klousaaminen, vaan asiakkaan auttaminen päätöksenteossa ostoprosessin eri vaiheissa. Siten tärkeämpää onkin ymmärtää asiakkaan ostoprosessi ja skaalata oma tekeminen tukemaan sitä, eikä toisinpäin. Hyvä myyjä saa asiakkaan kokemaan myynnin palveluksena.

Toinen askel on SUHDE ENNEN SOPIMUSTA. Myynnissä ei voi aidosti menestyä, jos taktiikaksi asettaa sopimuksen ennen suhdetta. Ensin on aina rakennettava luottamus ja suhde asiakkaaseen, eikä keskittyä kertakaupan klousaamiseen. Kun tämän arvomaailman ottaa kantavaksi voimaksi, alkaa saada tuloksia ja samalla verkosto kasvaa hienoista ihmisistä. Kyseistä filosofiaa ei voi kuitenkaan päälle liimata tai esittää, vaan kaikki syntyy aidoista kohtaamisista ja tulokset seuraavat perässä.

Ja sitten se tärkeä kolmas askel. KURINALAISUUS. Myynti vaatii luonteen lujuutta, koska siinä altistaa itsensä torjutuksi tulemiselle. Aina ei voi onnistua ja se kuuluu myynnin luonteeseen. Myyntityö ei voi olla pelkästään ihmissuhteiden luontia ilman tavoitteellista ja tuloshakuista toimintaa. Myynnin keskiössä on ja tulee aina olemaan tulosten aikaansaaminen. Hallittu, kalenterin kautta tekemisen johtaminen on tärkeää. Asettamalla konkreettisia tavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista, opit tulosten pohjalta ja kehität samalla toimintatapojasi ja työkalujasi entistä toimivammiksi. Järjestelmällisyyden keskellä älä kuitenkaan unohda asiakasta.

Asiakas on aina keskiössä.

Uuden ajan myynti

Palvelutarjotin

Kenner Company Oy:n palvelut jakaantuvat myynnin ja asiakaskeskeisen liiketoiminnan keskeisempiin osa-alueisiin. Palvelun toteutustapoina voivat olla valmennus, yrityskohtainen kehitysprojekti- ja ohjelma tai yksilötason tai pienryhmä -coaching. Jokainen toimeksianto on ainutkertainen ja se suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi.

Kert Kenner

Minua on tituleerattu yhdeksi Suomen vaikuttavimmista myyntikonseptien ja asiakaskeskeisyyden kehittäjistä sekä myynnin johdon valmentajista. Olen valmentanut yli 20 vuoden urallani jo yli 1000 yritystä eri toimialoilta, saamaan aikaan parempia tuloksia.

Missionani on nostaa kotimaisten yritysten myynnin suorituskykyä ja asiakaskeskeisyyttä paremmaksi. Tavoitteena, että loppuasiakas kokee myynnin palveluksena ja aidosti arvoa tuovana.

Intohimonani on myyntikonseptien ja -mallien hiominen timanteiksi toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Jokainen myyntitiimi on johtajansa näköinen. Siksi uskon vahvasti myös myynnin johtamisrakenteiden, -tapojen ja -kulttuurin kehittämiseen.

Rakkaudesta lajiin valmennan ja kehitän yrityksiä ympäri Suomea yli 200 valmennuksen vuosivauhtia. Minulle jokainen toimeksianto ja asiakas on ainutkertainen. Yksilöin valmennus- ja kehitysprojektit aina asiakastarpeet ja -tavoitteet huomioiden.Kert

Uusimmat sisällöt

Viimeisimmät podcastit

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä