"Hyvä asiakaspalvelu on sitä mitä asiakas pitää hyvänä."

Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen – H2H

Asiakaskokemus kulminoituu aina yksittäisiin kohtaamisiin. Harvemmin siinä tilanteessa on merkitystä tekeekö yrityksesi B2B- vaiko B2C- myyntiä. Ainakaan asiakkaan kannalta. Ihminen kohtaa lopulta kuitenkin aina ihmisen (Human2Human). Haasteelliseksi asiakaspalvelussa onnistumisessa tekee sen, että jokainen meistä asiakkaana on erilainen. Arvostamme eri asioita, eri tilanteissa ja niihin vastaaminen vaatii tilanneherkkyyttä. Usein asiakaspalvelu on juuri sitä mitä asiakas pitää hyvänä. Palvelumuotoilulla luodaan puitteet huippu asiakaspalvelulle. Lopullisen onnistumisen tuo oma asenne, asiakkaan huomioiminen ja kuunteleminen, ratkaisujen tuominen ja aito auttaminen.

Asiakaspalvelun ja -kokemuksen palvelun sisältö ja kesto räätälöidään aina kunkin yrityksen lähtötila ja tavoitteet huomioiden.

Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen (H2H) palvelun sisältöjä:

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ja vaatimukset hyvälle asiakaspalvelulle

Eri asiakaspalvelutilanteiden ja -kanavien tunnistaminen

Asiakkaan ostoprosessien mallintaminen

Ostopäätöstä tukevien materiaalien kehittäminen

Asiakaspalvelun parhaat käytännöt

Palveluprosessien kehittäminen ja palvelumuotoilu

Asiakaskohtaamisesta aidon kilpailuedun tekeminen

Asiakkaan kuuleminen ja tarpeiden kartoitus

Ratkaisun tuominen asiakkaalle arvoa luoden

Viestintä asiakkaan kanssa

Hankalat asiakastilanteet ja niissä toimiminen

Asiakaspalvelun mittaaminen

Asiakaspalvelun jatkuva parantaminen

Asiakaskokemuksia.

Petteri Fagerström

Co-Founder, Jungle Juice Bar

“Tämä kaveri on totaalisen rawesome! Raikas ja hauska – niin kuin Jungle Juice Bar. Eli meillä oli etuoikeus viettää hänen kanssaan valmennus arvoista ja asiakaskeskeisyyden merkityksestä.”

Toni Päivinen

Head Of Sales, iLOQ

"Kert on ollut vetämässä meidän valtakunnalliselle jälleenmyyntiverkostollemme myyntivalmennusta. Kertin kanssa yhteistyö on sujunut erinomaisen hyvin ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä."

Viktoria Paananen

Key Account Manager, Pharmaceutical Information Centre Ltd

”Kert on vaikuttava ja inspiroiva myynnin johtamisen valmentaja, jonka valmennuksissa korostuu vahva kokemus ja osaaminen tuloksellisesta myynnistä. Kert on paitsi motivoiva keskustelun herättäjä, mutta hänessä näkyi myös aito intohimo auttaa yrityksiä myynnin kehittämisessä. Parasta mikä Kertin valmennuksissa näkyi oli käytännönläheisyys sekä napakka osallistava ote."

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä