Menestyvän yrityksen taustalla on useimmiten yhteinen moderni myyntiprosessi ja myynnin pelikirja. Myyntiprosessilla tarkoitetaan yrityksen yhteistä tapaa tehdä myyntityötä kaikkien myynnin avainhenkilöiden osalta. Yhteisesti sovittu myyntiprosessi kootaan tyypillisesti modernin myynnin pelikirjaksi, johon on kytketty mukaan kaikki yrityksen parhaat käytännöt ja työkalut modernin myynnin tekemiselle. Myyntiprosessia ja pelikirjaa kehitetään jatkuvasti yhdessä eteenpäin aikaansaatujen tulosten ja vaikuttavuuden perusteella.

Moderni myyntiprosessi ja myynnin pelikirja

Miksi myyntiä kannattaa prosessoida ja rakentaa myynnin pelikirja?

Myyntiprosessin ja myynnin pelikirjan vaikutusta yrityksen tekemään tulokseen ei voi korostaa liikaa. Myynti on ja tulee aina olemaan yksilölaji. Vaarana kuitenkin on usein, että myynnin tulos ja menestys ovat riippuvaisia muutamasta avainhenkilöstä. Prosessoimalla ja monistamalla parhaat myynnin käytännöt yhteiseen käyttöön, varmistetaan suorituskyvyn parantuminen jokaisen myyjän ja myynnin avainhenkilön osalta.

Oikein rakennettu myyntiprosessi ja pelikirja ei rajoita myyjien luovuutta, vaan pikemminkin vapauttaa sen. Oikein rakennettu myyntiprosessi ja myynnin pelikirja on kuin taulun kehys, johon jokainen myyjä voi piirtää omannäköisensä teoksen.

Kenner Companylla on yli 1000 yrityksen kokemus voittavien modernien myyntiprosessien ja myynnin pelikirjojen rakentamisesta. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli olet aloittamassa tai haluat kehittää oman yrityksen myyntikonseptia ja myynnin pelikirjaa.

Millainen on ylivoimainen myyntiprosessi ja myynnin pelikirja?

Modernin myyntiprosessin kehittämisessä huomioidaan asiakkaan koko ostopolku, joka alkaa verkosta, jatkuu dialogina myynnin kanssa ja lopulta päättyy asiakassuhteeksi ja sen jatkuvaksi kehittämiseksi. Siksi menestyvät yritykset keskittyvät myyntiprosessin kehittämisessä ja pelikirjan rakentamisessa usein kokonaisvaltaisen arvoketjun kehittämiseen. Tämä arvoketju pitää sisällään markkinoinnin, uusasiakashankinnan ja asiakkuuksien johtamisen toimintamallien, konseptien ja saumattoman yhteistyön kehittämisen.

Markkinoinnin kehittäminen – Myyjän työpaikka on asiakkaan mielessä

Nykypäivän asiakas aloittaa etsimisen verkosta. Tutkimukset osoittavat, että asiakas voi tehdä jopa 95 % ostopäätöksestä verkosta löytyvien tietojen ja sisältöjen perusteella. Yritykset, jotka vakuuttavat asiakkaan asiantuntevalla sisällöllään ja tukevat samalla asiakkaan ostopolkua verkossa, ovat ylivoimaisia voittajia.

Markkinoinnin kehittämisessä suunnitellaan ja tehostetaan yrityksellesi toimintamalleja ja konsepteja, joilla erotut valtavirrasta ja vakuutat asiakkaan eri markkinointikanavissa ja verkossa. Markkinoinnin kehittämisessä voidaan keskittyä asiakaskohderyhmän tunnistamiseen ja ICP:n (ideal customer profile) rakentamiseen, asiakkaan verkossa tapahtuvan ostopolun analysointiin, eri markkinointikanavien haltuunottoon ja sisältöjen suunnitteluun, social sellingin toimintamallien kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja seurannan parantamiseen tai markkinoinnin ja myynnin yhteispelin toimintamallien rakentamiseen ja käyttöönottoon. 

Lisätietoa aiheesta:

Katso webinaari markkinoinnin ja myynnin yhteispelin kehittämisestä.

Lue blogi markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä.

Lue haastattelu mitkä 5 tekijää yhdistävät markkinoinnissa ja myynnissä voittavia organisaatioita.

Uusasiakashankinnan kehittäminen – Myyjän työpaikka on asiakkaan vieressä

Nykypäivän asiakas ei arvosta tuotetuputusta, vaan haluaa aidosti ymmärtää, mitä arvoa ratkaisusi tuo juuri hänen tarpeisiinsa. Asiakkaiden vaatimustaso myyjiä kohtaan on muuttunut valtavasti viimeisten vuosien aikana. Myyntityöstä on tullut tietotyötä, jossa myyjältä vaaditaan aitoa läsnäoloa, kuulemista, arvon myymistä ja aidon kumppanuuden rakentamista.

Uusasiakashankinnan tehostamisessa kehitetään usein yritykselle yhteisiä toimintamalleja ja konsepteja prospektointiin ja myyntimahdollisuuksien parantamiseen, social sellingiin, tehokkaaseen ja monikanavaiseen kontaktointiin, yhteiseen tapaan viedä asiakastapaaminen timanttisesti läpi asiakasta kuullen ja arvoa myyden, voittavan tarjouksen rakenteen ja toimintamallien kehittämiseen, follow up -toimintaperiaatteiden kehittämiseen sekä myyntineuvottelutaitoihin erilaisten ostajapersoonien kanssa. 

Lisätietoa aiheesta:

Katso haastattelu LinkedIn hyödyntämisestä osana myyntiprosessia.

Katso webinaari datan hyödyntämisestä myyntiprosessissa ja sen ohjauksessa.

Katso webinaari timanttisesta myyntikohtaamisesta.

Lue haastattelu miten tuotemyyjästä siirrytään arvon myyjäksi.

Lue blogi asiantuntijana myymisestä.

Asiakkuuksien johtamisen kehittäminen – Myyjän työpaikka on asiakkaan sydämessä

Tutkimusten mukaan olemassa olevalle asiakkaalle on 5-8 kertaa helpompaa myydä kuin uudelle asiakkaalle. Jostain syystä tämä kuitenkin usein unohtuu. Kehittämisen fokus keskitetään pelkästään markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen ja samalla olemassa olevista asiakkaista ja suhteiden syventämisestä ei pidetä riittävällä tasolla huolta.

Asiakkuuden johtamisen kehittämisessä yrityksellesi luodaan ja käyttöönotetaan toimintamallit ja konseptit asiakkaiden segmentointiin, asiakkuuden kypsyystason arviointiin, asiakaskeskeisen organisoitumisen luomiseen, asiakkuuden johtamisen suunnitteluun ja seurantaan sekä aidosti asiakkaan kanssa strategisen kumppanuuden rakentamiseen.

Lisätietoa aiheesta:

Katso videotallenne asiakkuuksien johtamisen toimintatavoista ja onnistumistekijöistä.

Lue blogi miten minähyväisestä myyjästä siirrytään asiakashyväiseksi myyjäksi.

Katso webinaari CRM:n hyödyntämisestä modernissa myynnissä.

Lue blogi hukkaatko sinä asiakkaan aikaa?

Yhteisten toimintamallien ja konseptien kehittäminen teknologiaa hyödyntäen

Modernin myynnin kehittämisessä erilaisten teknologioiden hyödyntämisellä on iso rooli tulosten ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Myynnin toimintamallien ja konseptien kehittämisen osalta ne eivät kuitenkaan saa olla itseisarvo ja ensisijainen tavoite. Ylivoimaisten myyntikonseptien rakentamisessa kriittistä on aina ensin kirkastaa ja käyttöönottaa yhteiset toimintamallit, joita erilaisilla teknologioilla tehostetaan. Sitä kautta varmistetaan, ettei teknologia ohjaa toimintaa ja tavoitteita vaan toiminta ja tavoitteet ohjaavat teknologioita.

Moderni myyntiprosessi ja myynnin pelikirja

Myynnin pelikirjan rakentaminen

Myynnin pelikirja voidaan rakentaa kaikista edellä mainituista osa-alueista: markkinointi, uusasiakashankinta ja asiakkuuksien johtaminen tai keskittää se johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Myynnin pelikirja auttaa yhteisesti kehitettyjen ja sovittujen toimintamallien käyttöönotossa. Onnistuneissa myynnin kehitysprojekteissa pelikirja harvemmin on päätavoite, vaan se on väline kuvata yhteisesti kehitettyjä ja sovittuja modernin myynnin toimintamalleja, pelisääntöjä ja työkaluja. Myynnin pelikirja ei myöskään koskaan ole valmis ja lopullinen. Sitä tulee kehittää eteenpäin aina saatujen tulosten ja toimintatapojen toimivuuden ja vaikuttavuuden osalta.

Kenner Companylla on yli 1000 yrityksen kokemus voittavien modernien myyntiprosessien ja myynnin pelikirjojen rakentamisesta. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli olet aloittamassa tai haluat kehittää oman yrityksen myyntiprosessia ja myynnin pelikirjaa.

 
Lisätietoa aiheesta:

Katso webinaari myynnin konsepteista ja pelikirjasta.

Lue blogi Myynnin johtaminen - miten menestyvät yritykset johtavat myyntiään?

Katso webinaari Great Place To Sell.

Moderrni myyntiprosessi ja myynnin pelikirja

Tekoäly ja teknologiat myynnissä

Tekoäly ja teknologiat eivät ole uhka vaan mahdollisuus myynnin kehittämisessä!

Tekoälyn ja teknologioiden käyttöönotto auttaa saamaan modernista myyntiprosessista vielä enemmän irti niin vaikuttavuudeltaan kuin tehokkuudeltaan. 

Modernin myynnin kehittämisessä tehokkuutta pystytään tekoälyn ja teknologioiden avulla lisäämään erityisesti seuraaviin myynnin osa-alueisiin:

 • Markkinoinnin ja myynnin sisällöntuotannon kehittäminen
 • Markkinoinnin ja myynnin yhteispelin tehostaminen
 • Myyntimahdollisuuksien parempi tunnistaminen ja prospektoinnin tehostaminen
 • Uusien asiakkaiden kontaktoinnin tehostaminen ja monikanavaistaminen
 • Myyntipalavereiden vaikuttavuuden parantaminen
 • Voittavien tarjousten laatiminen
 • Myynnin läpimenon ja virtauksen tehostaminen
 • Ajansäästöt ja manuaalisten myynnin vaiheiden automatisointi
 • Asiakasymmärryksen lisääminen ja asiakkuuksien johtaminen
 • Markkinointi- ja myyntimateriaalien visuaalisuuden parantaminen
 • Dataan pohjautuva päätöksenteko ja tiedolla johtaminen

Kenner Companylla on tieto ja kokemus viimeisimmistä ja globaalisti käytetyimmistä tekoäly- ja teknologiaratkaisuista. Toimimme aina objektiivisesti asiakkaan ehdoilla ja sovellamme teknologioita myyntiprosessiin asiakkaan lähtötila, strategia ja asetut kasvutavoitteet huomioiden.

 

Lisätietoa:

Katso webinaari modernin myynnin automaation ja tekoälyn hyödyntämisestä.

Katso videohaastattelu teknologioista, tekoälystä ja inhimillisestä pääomasta.

Viimeaikaisia hyödynnettyjä teknologioita modernin myynnin kehittämisessä

Näyttökuva 2024-3-15 kello 19.07.49
sisällöt

‍‍‍Opi & Kasva - Oivalluksia ja ideoita myynnin kehittämiseen.

Vauhdittaakseen kasvua ja nostaakseen myynnin tuloksia tähän on kerätty kaikki opit, ideat ja toimintamallit modernin myynnin kehittämiseen.
Moderni myynti ja CRM
HUBSPOT & Kert Kenner - Moderni myynti ja CRM -webinaari
Webinaari
Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys myynnin kehittämisessä
GREAT PLACE TO WORK & Kert Kenner - Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys modernissa myynnissä -webinaari
Webinaari
Huippumyyjän pyhä kolminaisuus
AVIDLY Vieraskynä: Huippumyyjän pyhä kolminaisuus
Blogit ja artikkelit
Tuotemyyjästä arvon myyjäksi
Tuotemyyjästä arvon myyjäksi - KAUPPALEHTI haastattelu
Haastattelu
Minähyväisestä asiakashyväiseksi
BONFIRE vieraskynä: Minähyväisestä asiakashyväiseksi - moderni myynti
Blogit ja artikkelit

Kaipaatko apua myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.

Kaipaatko apua myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.