"Suhde ennen sopimusta."

Asiakkuuksien hoitomallit

Tuntuuko siltä, että asiakassuhteiden hoitaminen ei ole yrityksessäsi riittävän aktiivista? Koetko, että keinosi asiakassuhteiden hoitamiselle ovat vähissä, ja kaipaat lisää innovatiivisia ideoita ja toimivaksi koettuja käytänteitä?

Myynnin kehittämisen fokus on usein hyvin pitkälti uusien asiakkaiden hankkimisessa, laadukkaan asiakassuhteiden hoidon ja asiakkuuksien syventämisen jäädessä valitettavan vähälle huomiolle.

Palvelun avulla luodaan räätälöity asiakkuuksien hoitomalli, jossa huomioidaan eri asiakassegmentit ja kehitetään parhaat toimintamallit olemassa olevien asiakkuuksien syventämiselle ja johtamiselle.

Palvelun sisältö ja kesto räätälöidään aina yrityksen lähtötila ja tavoitteet huomioiden.

Asiakkuuksien hoitomallit -palvelun sisältöjä:

Olemassa olevien asiakkuuksien läpikäynti ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Asiakkaiden segmentointi – timanttiasiakas, kasvuasiakas, standardiasiakas

Kriteeristön laatiminen asiakassegmenteille

Asiakkuuksien hoidon organisointi

Asiakassalkkujen rakentaminen segmenttien pohjalta ostajapersoonat huomioiden

Parhaiden käytäntöjen läpikäynti

CRM:n valinta tai kytkentä osaksi asiakashoitomalleja

Hoitomallien suunnittelu ja käyttöönotto asiakassegmenteittäin

Asiakkuuksien johtamisen mittariston eli dashboardin rakentaminen

Asiakkuuksien johtamisen ohjauksen ja seurannan kehittäminen

Asiakkuuksien hoidon pelikirjan laatiminen

Asiakaskokemuksia.

Sami Kettunen

CEO, Ceili

”Olen päässyt muutamaan otteeseen tekemään yhteistyötä Kertin kanssa. Hänen energiansa ja kykynsä ymmärrettävästi kertoa nykyaikaisesta ja tuloksekkaasta myynnistä puree joka kerta. Työssäni myyn Salesforce-ratkaisuita ja mm. CRM-järjestelmiä ja haluan aina korostaa, että teknologia tarjoaa työkalut ja tuen tehokkaan myynnin tekemiseen. Tärkeää on kuitenkin muistaa myös ihmiset – myynnin ammattilaiset, jotka näitä järjestelmiä käyttävät. Heidän pitää saada vahva tuki ja koulutus työkalujen käyttöön sekä erityisesti menetelmiä, energiaa ja tukea myynnin tekemiseen. Kert pystyy auttamaan yrityksiä ja ihmisiä pääsemään juuri näihin myyntitavoitteisiinsa.”

Mikko Erma

Asiakkuusjohtaja, Tampereen sähkölaitos

”Olen tehnyt Kertin kanssa yhteistyötä jo vuosia ja tulen tekemään jatkossakin! Kertin tapa valmentaa on loistava yhdistelmä mielenkiintoista asiaa yhdistettynä innostavaan esitystapaan. Huumori kukkii sopivasti ja käytännön esimerkit elävöittävät tiukkaa asiaa. Jos kaipaat tylsän monotonista myyntivalmennusta, Kert ei silloin ole valintasi.

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä