"Yksikään myyjä ei saisi olla yritykselle korvaamaton."

Myyntikonseptit ja pelikirjat

Myyntikonseptilla tarkoitetaan yhteistä tapaa tehdä myyntiä. Myynnin pelikirjalla taas tarkoitetaan dokumentoitua myyntikonseptia. Menestyvien yritysten taustalla on usein yhteisesti laadittu myyntikonsepti, joka on dokumentoitu. Myyntikonseptin merkitys korostuu usein yrityksissä siitä syystä, että myynnin tuloksellisuus on monesti hyvin yksilöriippuvaista. Myyntikonseptiin kytketään kaikkien myyjien parhaat käytänteet yhteen ja sitä kollektiivisesti noudattamalla koko tiimin myyntitulokset, laatu ja suorituskyky paranee. Palvelun kautta yrityksellesi luodaan yksi yhteinen pelikirja, johon on sisällytetty kaikki parhaat myynnin käytänteet tehdä asiakkaalle arvoa luovaa myyntityötä.

Jokainen konsepti ja pelikirja on ainutkertainen ja se räätälöidään juuri teidän yrityskulttuuri, toimintatavat ja tavoitteet huomioiden.

Myyntikonseptin ja pelikirjan rakentamisen vaiheita:

Myynnin kriittisten vaiheiden tunnistaminen

Nykyisen myyntiprosessin mallintaminen

Myynnin vahvuuksien ja kehitystoimenpiteiden analysointi ja tunnistaminen

Teknologioiden lähtötason analyysi ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Myynnin sisäisen maailman kehittäminen

Strategian kirkastaminen

Myynnin arvomaailman määritteleminen

Organisoituminen ja vastuualueet

Mittareiden ja tavoitteiden asettaminen

Myynnin ohjaus ja seurantakäytänteiden kehittäminen

Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen

Myyjien rekrytointi

Myyjien perehdyttäminen

Myyjien osaamisen kehittäminen

Myyntikulttuurin kehittäminen

Myynnin ulkoisen maailman kehittäminen

Prospektoinnin tavat ja teknologiat

Social Selling osaksi myyntityötä

Ensikontaktin ottamisen mallit

F2F-asiakaskohtaamisen läpivientimalli ja työkalut

Verkkotapaamisen läpivientimalli ja työkalut

Voittavan tarjouksen sisällöt

Follow Upin toimintatavat ja kanavat

Asiakkuuden johtamisen toimintatavat ja työkalut

Lopullisen pelikirjan paketointi ja brändäys

Asiakaskokemuksia.

Jussi Hirvelä

Director, Marketing and Communications, Luja Group

“Kert oli mukana rakentamassa meille myyntikonseptia ja myynnin työkaluja Lujatalolle. Yhteistyö meni tosi hyvin ja saimme yhdessä aikaiseksi hyviä tuloksia. Nytkin on myyty jo kaikki yli vuoden projektit eteenpäin :)”

Suvi Räisänen

Marketing Designer & B2B enthusiast, Centre for Continous Learning / UEF

"Kertin myyntivalmennus oivallutti meidät luomaan systemaattisesti arjessa käytettävän myynnin pelikirjan Jatkuvan oppimisen keskukselle. Pitkäjänteisessä Itä-Suomen yliopiston myynnin kehittämisprosessissa Kert tarjosi meille asiantuntevan valmennuksen kautta näkökulmaa omaan myyntiprosessiimme. Onnistuimme soveltamaan juuri meidän työyhteisöömme sopivat toimintamallit pelikirjaksi. Taktisen pelikirjan lisäksi saimme kehitettyä työkaluja liiketoiminnan johtamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Projektimme päämääränä olikin valmiudet palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja rakentamaan kestäviä kumppanuuksia."

Juho-Pekka Fagerström

Senior Sales Manager, Visma

Kert oli vetämässä Uuden ajan myynnin valmennusta Vismalle. Jo parin valmennuspäivän kokemuksella voin todeta, että valmennus on tarjonnut uusia näkökulmia koko kaupalliselle tiimille sekä todella vahvaa asiantuntemusta myynti- ja asiakkuustiimin arjen tekemisen kehittämiseksi. Kertistä paistaa pitkä ja vankka tuloksellisen myynnin ja kehittämisen kokemus.

Energinen olemus, strateginen osaaminen yhdistettynä käytännön tason malleihin antavat Kertille vahvan pohjan pidemmälle yhteistyölle Visman kanssa. Odotan innolla yhteistyömme jatkoa ja voin suositella Kertiä valmennuksiin B2B myynnin ja sen johtamisen kehittämisen parissa!

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä