Myyntivalmennuksen tavoitteena on myyntiorganisaatioiden ja myynnin avainhenkilöiden modernin myynnin osaamisen ja taitojen kehittäminen. Jokainen myyntivalmennus on yksilöllinen ja se räätälöidään aina asiakkaan lähtötila, strategia ja tavoitteet huomioiden. Myyntivalmennuksessa voidaan keskittyä jonkin tietyn myynnin osa-alueen kehittämiseen tai kokonaisvaltaisiin, koko organisaation kattaviin strategisiin myyntiosaamisen valmennusohjelmiin.

Jokaiseen myyntivalmennukseen kytketään mukaan asiakaskohtaiset ja konkreettiset mittarit ja tulostavoitteet, joilla varmistetaan valmennuksen vaikuttavuus ja aito käytännön hyöty. Valmennuksen kautta asiakas saa käyttöönsä myös konkreettisia toimintamalleja sekä työkaluja, joita soveltaa omassa myyntiarjessa valmennuksen aikana ja sen jälkeen.

Kenner Companyn myyntivalmennusten pääteemat liittyvät usein modernin myynnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, uusasiakashankinnan tehostamiseen, asiakkuuksien johtamiseen tai modernin myynnin johtamiseen.

 
Lisätietoa aiheesta:

Lue vinkkejä miten onnistuneesti ostat myyntikoulutuksen - 10 vinkkiä myyntikoulutuksen ostajalle.

Myyntivalmennus

Modernin myynnin valmennukset

Modernin myynnin valmennuksen tavoitteena on tuoda osallistujille tietoa ja taitoa modernin myynnin kehittämisestä kokonaisvaltaisesti.

Tyypillisiä aihealueita valmennukselle ovat:

 • Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos – mitä nykyajan asiakkaat odottavat ja arvostavat myyntityössä tutkimusten valossa?
 • Menneen ajan myynnin ja modernin myynnin väliset erot
 • Modernista myynnistä törkeän kilpailuedun kehittäminen
 • Modernin myynnin systeemin ja pelikirjan rakentaminen
 • Modernin myyntiprosessin ja työkalujen kehittäminen
 • Tekoäly ja teknologiat osana modernia myyntiä
 • Markkinoinnin ja myynnin yhteispelin kehittäminen
 
Lisätietoa aiheesta:

Lue blogi huippumyyjän pyhästä kolminaisuudesta.

Katso videotallenne miten kehittyä moderniksi myyjäksi.

Lue blogi miten minähyväisestä myyjästä siirrytään asiakashyväiseksi myyjäksi.

Katso webinaari myynnin konsepteista ja pelikirjasta.

Lue haastattelu mitkä 5 tekijää yhdistävät markkinoinnissa ja myynnissä voittavia organisaatioita.

Uusasiakashankinnan valmennukset

Uusasiakashankintaan liittyvän valmennuksen tavoitteena on tuoda osallistujille osaamista ja taitoja tehdä myyntityötä tehokkaasti ja tuloksellisesti uusien asiakkaiden hankkimiseksi.

Tyypillisiä aihealueita valmennukselle ovat:

 • Asiakasymmärrys modernin myynnin keskiössä – ICP ideaaliprofiilin rakentaminen
 • Social Selling – ajatusjohtamisen ja vaikuttajamyyynnin kehittäminen
 • Tehokkaampi prospektointi ja teknologiat
 • Asiakaskontaktoinnin tehostaminen
 • Timanttinen myyntitapaamisen läpivieminen ja kehittäminen
 • Voittavan tarjouksen tekeminen ja follow up
 • Erilaisten myyntitilanteiden harjoittelu ja simulaatiot
 • Tekoäly ja teknologiat apuna uusasiakashankinnassa
 
Lisätietoa aiheesta:

Lue haastattelu miten tuotemyyjästä kehitytään arvon myyjäksi.

Katso webinaari markkinoinnin ja myynnin yhteispelin kehittämisestä.

Lue blogi markkinoinnin ja myynnin yhteispelistä.

Katso webinaari timanttisesta myyntikohtaamisesta.

Lue blogi asiantuntijana myymisestä.

Myyntivalmennus

Asiakassuhteen hoitamisen valmennukset

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvän valmennuksen tavoitteena on tuoda osallistujille osaamista, toimintamalleja ja työkaluja asiakasssuhteiden syventämiselle, lisämyynnille ja strategisten kumppanuuksien rakentamiselle.

Tyypillisiä aihealueita valmennukselle ovat:

 • Asiakkaiden segmentointi – miten rakennat voittavan asiakasportfolion?
 • Globaalisti maailman parhaat asiakkuuden hoitomallit ja työkalut
 • Asiakkuuden kypsyystason arviointi ja kehittäminen – Customer Flywheel
 • Asiakasdialogin kehittäminen (strateginen, taktinen, operatiivinen)
 • #CAP – Customer Account Plan – asiakkuussuunnitelman tekeminen ja kehittäminen
 • Asiantuntijoiden myynnillisyyden kehittäminen
 • Miten rakentaa aito strateginen kumppanuus?
 • CRM ja teknologiat asiakkuuden johtamisessa
 
Lisätietoa aiheesta:

Katso webinaari CRM:n hyödyntämisestä modernissa myynnissä.

Katso videotallenne asiakkuuksien johtamisen toimintatavoista ja onnistumistekijöistä.

Lue blogi hukkaatko sinä asiakkaan aikaa?

Myynnin johtamisen valmennukset

Myynnin johtamiseen liittyvän valmennuksen tavoitteena on tuoda osallistujille osaamista, toimintamalleja ja työkaluja myynnin esihenkilötyön vaikuttavuuden parantamiseen.

Tyypillisiä aihealueita valmennukselle ovat:

 • Modernin myynnin johtamisjärjestelmän rakentaminen
 • Myyntistrategian laatiminen ja käytäntöön vieminen OKR:n (Objectives & Key Results) avulla
 • Modernin myynnin mittariston ja palkitsemisen kehittäminen
 • Modernin myynnin ohjaus- ja seurantakäytänteiden kehittäminen
 • Huipputiimin rakentaminen ja johtaminen
 • Erilaisten myyjäpersoonien johtaminen
 • Modernin myynnin esihenkilötaitojen kehittäminen
 • Itsensä johtaminen myyntityössä
 
Lisätietoa aiheesta:

Katso webinaari modernin myynnin automaatiosta ja tekoälystä.

Katso webinaari datan hyödyntämisestä myyntiprosessissa ja sen ohjaamisessa.

Lue haastattelu mitkä 5 tekijää yhdistävät markkinoinnissa ja myynnissä menestyviä organisaatioita.

Katso webinaari Great Place To Sell.

Kuvia viimeaikaisista myyntivalmennuksista

sisällöt

Myyntivalmennus

Myyntivalmennuksen tavoitteena on myyntiorganisaatioiden ja myynnin avainhenkilöiden modernin myynnin osaamisen ja taitojen kehittäminen. Jokainen myyntivalmennus on yksilöllinen ja se räätälöidään aina asiakkaan lähtötila, strategia ja tavoitteet huomioiden. Myyntivalmennuksessa voidaan keskittyä jonkin tietyn myynnin osa-alueen kehittämiseen tai kokonaisvaltaisiin, koko organisaation kattaviin strategisiin myyntiosaamisen valmennusohjelmiin.

Jokaiseen myyntivalmennukseen kytketään mukaan asiakaskohtaiset ja konkreettiset mittarit ja tulostavoitteet, joilla varmistetaan valmennuksen vaikuttavuus ja aito käytännön hyöty. Valmennuksen kautta asiakas saa käyttöönsä myös konkreettisia toimintamalleja sekä työkaluja, joita soveltaa omassa myyntiarjessa valmennuksen aikana ja sen jälkeen.

Kenner Companyn myyntivalmennusten pääteemat liittyvät usein modernin myynnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, uusasiakashankinnan tehostamiseen, asiakkuuksien johtamiseen tai modernin myynnin johtamiseen.

 
Lisätietoa aiheesta:

Lue vinkkejä miten onnistuneesti ostat myyntikoulutuksen - 10 vinkkiä myyntikoulutuksen ostajalle.

9-3
HUBSPOT & Kert Kenner - Moderni myynti ja CRM -webinaari
Webinaari
Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys myynnin kehittämisessä
GREAT PLACE TO WORK & Kert Kenner - Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys modernissa myynnissä -webinaari
Webinaari
Huippumyyjän pyhä kolminaisuus
AVIDLY Vieraskynä: Huippumyyjän pyhä kolminaisuus
Blogit ja artikkelit
Tuotemyyjästä arvon myyjäksi
Tuotemyyjästä arvon myyjäksi - KAUPPALEHTI haastattelu
Haastattelu
Minähyväisestä asiakashyväiseksi
BONFIRE vieraskynä: Minähyväisestä asiakashyväiseksi - moderni myynti
Blogit ja artikkelit

Kaipaatko apuja myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.

Kaipaatko apuja myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.