"Myynti on asiakkaan auttamista."

Myyntivalmennukset

Onko yrityksenne myyntiosaamisessa ja -taidoissa kehitettävää? Kaipaatteko oivalluksia tai uusia tulokulmia kangistuneisiin toimintatapoihin? Kaipaatteko myyntituloksen nousua?

Valmennus auttaa myyntiorganisaatiotanne kehittymään tuotetuputtujista kohti arvon myymistä ja asiakkaan auttamista. Liian moni myyjä ja myyntikulttuuri sortuu edelleen liian häiritsevään ja puskevaan myyntityylin. Tyyli ei enää tänä päivänä toimi. Asiakkaat arvostavat konsultoivaa myyntityötä, jossa myyjä on enemmän sparraaja, joka antaa oman näkemyksensä juuri asiakasta askarruttavaan ongelmaan. Myyntivalmennuksen sisältö ja kesto räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeisiin ja tekniikat valitaan siten, että päästään parhaiten asetettuihin tavoitteisiin.

Valmennuksen kohderyhmänä ovat myyntityötä tekevät avainhenkilöt ja johto.

Myyntivalmennuksen sisältöjä:

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos – elämme valistuneiden ja valtaistuneidenasiakkaiden aikakautta!

Mitä asiakkaat ajattelevat myyjistä ja myynnistä tutkimusten valossa?

Ideaaliasiakasprofiilin (ICP) määrittäminen – keneen myyntienergia kannattaafokusoida?

Social Selling

Prospektoinnin jalo taito

Ensikontaktin ottaminen – häiritsemisestä mielenkiinnon herättämiseen

Timanttinen asiakasneuvottelu – Face2Face

Verkkokohtaamisen onnistunut läpivienti

Elämme hybridimyynnin aikakautta

Voittavan tarjouksen tekeminen

Follow Up – ostopäätöksen teossa auttaminen

Asiakassuhteiden hoitaminen

Teknologiat myyntityön apuna

Asiakaskokemuksia.

Jan Hagelberg

Sales Manager, Cutrin

“Meillä yrityksenä on tärkeätä luoda mahdollisuuksia henkilöstöllemme päästä kehittämään taitojaan päivittäisessä työssään ja ehdottomasti syventämään tietotaitojaan erilaisten koulutusten kautta. Järjestimme myyntihenkilöstöllemme kaksiosaisen myyntivalmennuksen Kertin toimesta, aiheena uuden ajan myynti. Kertin energinen läsnäolo, että myös taito huomioida ja osallistaa kaikki yksilöinä mukaan koulutukseen oli aivan timanttista kamaa. Henkilökohtaisesti itselleni ensimmäisiä koulutuksia missä jaksaa 100% skarppina, energisenä ja imuroida itselleen koulutuksen sisältöä. Palaute tiimiltä koulutuksesta on ollut ainoastaan positiivista ja varmasti tullaan jatkamaan yhteistyötä myös tulevaisuudessa.”

Sami Raatikainen

Account Executive, Leadfeeder

"Kertin verkkovalmennuksessa huokui vankka myynnin kehittämisen kokemus 20 vuoden ajalta. Hänen kokonaisvaltainen asiantuntemuksensa myynnin eri prosesseista, teknologioista ja prospektoinnista klousaamistekniikoihin saakka ovat tätä päivää ja ajankohtaisempia teemoja nyt kuin koskaan. Kerrassaan hyvin inspiroiva, energinen sekä opettavainen B2B -myynnin koulutus. Vahva suositus tälle!"

Simo Pyrhönen

Sales Manager, Northbound

"Osallistuin Kertin verkkovalmennukseen. Valmennus oli sisältöineen että hänen kertomana korkeatasoista ja asiantuntevaa. Valmennuksen sisältö oli tosi konkreettista ja käytännön läheistä. Saimme vietyä valmennuksesta asioita suoraan käytäntöön, joka on tosi hieno juttu. Valmennuksesta tuli sellainen tunne, että Kert oli koko ajan läsnä. Jos mietin tällä hetkellä, että ketä asiantuntijaa haluaisin käyttää meidän kehittämisessä ja nimenomaan myynnin kehittämisessä, niin ensimmäisenä nousee Kert Kenner esille. Hän on rautainen ammattilainen, josta näkyy, että tietotaito on 2020-luvulla – ja ehkä myös aikaa edellä."

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä