"Myynti on asiakkaan auttamista."

Myyntivalmennukset

Onko yrityksenne myyntiosaamisessa ja -taidoissa kehitettävää? Kaipaatteko oivalluksia tai uusia tulokulmia kangistuneisiin toimintatapoihin? Kaipaatteko myyntituloksen nousua?

Valmennus auttaa myyntiorganisaatiotanne kehittymään tuotetuputtujista kohti arvon myymistä ja asiakkaan auttamista. Liian moni myyjä ja myyntikulttuuri sortuu edelleen liian häiritsevään ja puskevaan myyntityylin. Tyyli ei enää tänä päivänä toimi. Asiakkaat arvostavat konsultoivaa myyntityötä, jossa myyjä on enemmän sparraaja, joka antaa oman näkemyksensä juuri asiakasta askarruttavaan ongelmaan. Myyntivalmennuksen sisältö ja kesto räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeisiin ja tekniikat valitaan siten, että päästään parhaiten asetettuihin tavoitteisiin.

Valmennuksen kohderyhmänä ovat myyntityötä tekevät avainhenkilöt ja johto.

Myyntivalmennuksen sisältöjä:

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos – elämme valistuneiden ja valtaistuneiden asiakkaiden aikakautta!

Mitä asiakkaat ajattelevat myyjistä ja myynnistä tutkimusten valossa?

Ideaaliasiakasprofiilin (ICP) määrittäminen – keneen myyntienergia kannattaa fokusoida?

Social Selling

Prospektoinnin jalo taito

Ensikontaktin ottaminen – häiritsemisestä mielenkiinnon herättämiseen

Timanttinen asiakasneuvottelu – Face2Face

Verkkokohtaamisen onnistunut läpivienti

Elämme hybridimyynnin aikakautta

Voittavan tarjouksen tekeminen

Follow Up – ostopäätöksen teossa auttaminen

Asiakassuhteiden hoitaminen

Teknologiat myyntityön apuna

Asiakaskokemuksia.

Jan Hagelberg

Sales Manager, Cutrin

“Meillä yrityksenä on tärkeätä luoda mahdollisuuksia henkilöstöllemme päästä kehittämään taitojaan päivittäisessä työssään ja ehdottomasti syventämään tietotaitojaan erilaisten koulutusten kautta. Järjestimme myyntihenkilöstöllemme kaksiosaisen myyntivalmennuksen Kertin toimesta, aiheena uuden ajan myynti. Kertin energinen läsnäolo, että myös taito huomioida ja osallistaa kaikki yksilöinä mukaan koulutukseen oli aivan timanttista kamaa. Henkilökohtaisesti itselleni ensimmäisiä koulutuksia missä jaksaa 100% skarppina, energisenä ja imuroida itselleen koulutuksen sisältöä. Palaute tiimiltä koulutuksesta on ollut ainoastaan positiivista ja varmasti tullaan jatkamaan yhteistyötä myös tulevaisuudessa.”

Juho-Pekka Fagerström

Senior Sales Manager, Visma

Kert oli vetämässä Uuden ajan myynnin valmennusta Vismalle. Jo parin valmennuspäivän kokemuksella voin todeta, että valmennus on tarjonnut uusia näkökulmia koko kaupalliselle tiimille sekä todella vahvaa asiantuntemusta myynti- ja asiakkuustiimin arjen tekemisen kehittämiseksi. Kertistä paistaa pitkä ja vankka tuloksellisen myynnin ja kehittämisen kokemus.

Energinen olemus, strateginen osaaminen yhdistettynä käytännön tason malleihin antavat Kertille vahvan pohjan pidemmälle yhteistyölle Visman kanssa. Odotan innolla yhteistyömme jatkoa ja voin suositella Kertiä valmennuksiin B2B myynnin ja sen johtamisen kehittämisen parissa!

Vikke Niskanen

Suunnittelujohtaja, Granlund

"Kert on innostava ja insiproiva myyntivalmentaja!

Jos haluat organisaatioosi tuoretta näkemystä, uusia ideoita ja laadukasta valmennusta myynnin ja markkinoinnin osalta, suosittelen Kertin palveluita todella vahvasti!"

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä